Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 4 Salon 5
08:30 - 10:00 PANEL
Bronkoskopik Tedavide Güncel Uygulamalar

Oturum Başkanları
Turhan Ece, Erdoğan Çetinkaya

Bronchoscopic volume reduction surgery (valves, coils)
Felix Herth

Bronchial thermoplasty
Ali Musani

Endositoskopi
Meltem Tor

Konfokal lazer mikroendoskopi
Sulhattin Arslan
PANEL
Akciğer Kanseri Erken Tanısında Son Gelişmeler

Oturum Başkanları
Atila Akkoçlu, Ufuk Yılmaz

Düşük doz BT ile tarama
Recep Savaş

Ekshale maddelerle tarama
Rudolf Huber

Molecular diagnosis in lung cancer
Sanja Dacic

Diğer yöntemler (bronkoskopik erken tanı, Diffüzyon MR, PET MR vb)
Tuncay Göksel
PANEL
Evde Bakım Hastasına Yaklaşım

Oturum Başkanları
Veysel Yılmaz, Öznur Akkoca Yıldız

Kronik solunum sorunlu hastanın evde bakımı; dünya ve türkiye uygulamaları, modeller
Pınar Ergün

Evde mekanik ventilasyon: farklı rehberler; klinik pratikteki uygulamalar, gelecek hedefleri
Emel Eryüksel

Eve mekanik ventilasyon organizasyonu: İdeal taburculuk (organization of home mechanical ventilation: Ideal discharge )
Joan Escarrabil
PANEL
Tüberkülozda İlaçla Koruma Tedavisi

Oturum Başkanları
Şeref Özkara, Bektaş Kısa

Latent tüberküloz infeksiyonu tedavisinin tüberküloz kontrolüne katkısı (Contribution of latent tuberculosis infectıon treatment to tuberculosis control)
Juzar Ali

Koruyucu tedavi endikasyonları ve bilimsel dayanakları
Şeref Özkara

Uygulamada karşılaşılan sorunlar
Asiye İnan Süer

AntiTNF kullanımı ve ilaçla koruma tedavisi

Gül Öngen
PANEL
Obezite ve Akciğer Hastalıkları

Oturum Başkanları
İsmail Savaş, Ertürk Erdinç

Fizyolojik değişiklikler
Tansu Ulukavak Çiftçi

Astım
Zeynep Mısırlıgil

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
Nurhayat Yıldırım

Uykuda solunum bozuklukları
Oya İtil
10:00 - 10:15 Kahve Molası
10:15 - 11:00 BİLGİ GÜNCELLEME
Pulmoner Embolizm

Oturum Başkanları
Altay Şahin, Can Sevinç

Derin ven trombozu profilaksisi
Gül Öngen

Masif/submasif pulmoner emboli tedavisi
Orhan Arseven
BİLGİ GÜNCELLEME

Oturum Başkanları
Sinan Erginel, Tülay Yarkın

KOAH alevlenmelerinde yeni yaklaşımlar
Abdullah Sayıner
KONFERANS

Oturum Başkanları
Zehra Seyfikli, Candan Öğüş

Tıbba dışarıdan bakmak: Sosyolog gözüyle hekin
Temmuz Gönç Şavran

Tıp tarihi ve kadın
Handan Özdemir
BİLGİ GÜNCELLEME

Oturum Başkanları
Emel Eryüksel, Zuhal Karakurt

Sepsis, septik şok ve hemodina-mik monitörizasyon
Murat Sungur
KONFERANS

Oturum Başkanları
Şerife Tuba Liman, Oğuzhan Özyurtkan

The new adenocarcinoma classification: surgical implications
Paul Van Schil
11:00 - 12:00 OLGU SUNUMU
Klinik Radyolojik Ayırıcı Tanı Oturumu

Oturum Başkanları
M. Şevket Dereli, Esin Tuncay

Onur Fevzi Erer, Emine Aksoy Levent Karasulu
KONFERANS

Oturum Başkanları
Öner Dikensoy, Canan Karaman

Kronik havayolu hastalıklarına yatkınlıkta genotip, epigenetik ve fenotip
Ian Adcock
BİLGİ GÜNCELLEME

Oturum Başkanları
Handan Zeren, Deniz Nart

Mezotelyoma tanı ve tedavisinde güncel gelismeler
Thomas Colby
BİLGİ GÜNCELLEME
Yoğun Bakımda Güncel Sorunlar

Oturum Başkanları
Nicolas Hill, Turgay Çelikel

Yoğun bakımda kalite ve performans yönetimi
Zuhal Karakurt

Terminal patients in intensive care unit: care and ethical issues, european perspective
Stefano Nava
BİLGİ GÜNCELLEME
Pediatrik Solunum Yolu Hastalıklarında Güncel Konular

Oturum Başkanları
Nural Kiper, Remziye Tanaç

Persistan bakteriyel bronşit

Demet Can

Makrolidlerin antibiyotik dışı etkileri
Deniz Doğru Ersöz

Nöromusküler hastalıklarda solunum sorunları
Seda Uyan

Bronşiyal reaktivite
Derya Altıntaş
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:00 ABDİİBRAHİM UYDU SEMPOZYUM
Tedavi Rehberleri Çerçevesinde ASTIM ve KOAH'a Yaklaşım

Moderatör
Bilun Gemicioğlu

Şimdi ve Gelecekte Astım Fenotiplerinin ve  Endotiplerinin Tedavisi
‘’Managing asthma phenotypes and endotypes now and in the future: the role of combination therapy’’
Jan Olof Lötvall

KOAH Alevlenmelerinin Önlenmesi
‘’Prevention of COPD exacerbations’’

Nikolaos M. Siafakas
ASTRAZENECA UYDU SEMPOZYUM
Astım ve KOAH’ta Hayatın İçinden Veriler

Moderatör
Abdullah Sayıner

Astım’da Türkiye ve Dünya’dan gerçek yaşam verileri
İ.Kıvılcım Oğuzülgen

KOAH’ta Türkiye’den gerçek yaşam verileri

Can Öztürk

KOAH’ta Dünya’dan gerçek yaşam verileri

Nurhayat Yıldırım
     
14:00 - 15:15 Bildiri Oturumları
15:15 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 17:00 PANEL
Astım Atakları

Oturum Başkanları
Dilsad Mungan, Berrin Ceyhan

Astımlı hasta neden ve nasıl atağa girer?
İlknur Başyiğit

Astım atağı önlenebilir mi?
Zeynep Ferhan Özşeker

Pratik yönü ile ağır atak tedavisi
Sevim Bavbek
PANEL
Tütün Bağımlılık Tedavisinde Öncelikli Gruplara ve Zor Olgulara Yaklaşım

Oturum Başkanları
Cengiz Özge, Sibel Doruk

Kanser hastalarında sigara bırakma tedavisi
Esra Uzaslan

Obstrüktif akciğer hastalıklarında sigara bırakma tedavisi
Zeynep Ayfer Aytemur

Kardiyovasküler hastalıklarda sigara bırakma tedavisi
Funda Öztuna

Nüks olgulara yaklaşım

Şule Akçay
PANEL
Ülkemizde Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

Oturum Başkanları
Çağlar Çuhadaroğlu, Ender Levent

Halk sağlığı sorunu olarak obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS'ın sosyal ve çevresel sonuçları)
Zeynep Zeren Uçar

Ülkemiz için uykuda solunum bozukluğu açısından sorunun boyutu (tanı ve tedavi)
Ahmet Uğur Demir

Dünyada uykuda solunum bozuklukları hastalarına ulusal yaklaşım örnekleri
Yüksel Peker

Ülkemiz için çözüm önerileri (tanı ve tedavi)
Bülent Çiftçi
PANEL
Akciğer Hastalıklarına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon: Nedenleri ve Tedavisi

Oturum Başkanları
Gül Öngen, Savaş Özsu

Hipoksi-kronik obstrüktif akciğer hastalığı
Zeynep Pınar Önen

İnterstisyel akciğer hastalıkları
Gülfer Okumuş

Uykuda solunum bozuklukları

Sadık Ardıç
PANEL
Akciğer Naklinde Cerrahi Teknikler ve Ekstrakorporeal Destek Sistemleri

Oturum Başkanları
Alper Toker, Stephen Clark

Nakil endikasyonları
Esen Kıyan

Donor bakımı, donor akciğerin hazırlanması
İlhan İnci

Cerrahi teknik
Adalet Demir

Ekstrakorporeal destek sistemleri

Alper Toker
17:00 - 18:00 YUVARLAK MASA
Çeşitli Ülke Deneyimleri ile Sağlık Sistemlerine Bakış

Oturum Başkanları
Sedat Altın, Adem Yılmaz

Sağlık sistemleri
Simten Malhan

Sağlıkta dönüşüm programı ve Türkiye deneyimi
Volkan Yılmaz

Sağlık sistemlerinde değişimin hekime yansımaları

Adem Yılmaz
OLGU SUNUMU
Mesleki Parankim Hastalıklarında Patoloji ile Birlikte Olgu Örnekleri

Oturum Başkanları
Figen Atalay, Pınar Fırat

Kömür işçisi pnömokonyozu
Tacettin Örnek

Kaynakçı akciğeri
Hilal Altınöz

Hipersensitivite pnömonisi
İpek Özmen
KONFERANS

Oturum Başkanları
Hayati Bilgiç, Can Biçmen

Çok ilaca dirençli tüberküloz
Kemal Tahaoğlu
BİLGİ GÜNCELLEME

Oturum Başkanları
Gökhan Çelik, Pınar Çelik

Malignite ve hemoptizi
Ülkü Yılmaz Turay

Hemoptizilere yaklaşım
Levent Dalar
YUVARLAK MASA
Post-Operatif Bakımda Sorunlar

Oturum Başkanları
İrfan Yalçınkaya, Ömer Soysal

Göğüs tüpü ve hava kaçağı takibi
Ali Özdülger

Ağrı kontrolü
Ertan Aydın

Rezidüel plevral boşluk
Volkan Baysungur