Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 4 Salon 5
08:30 - 10:00 PANEL
Tüberkülozda Güncel Sorunlar

Oturum Başkanları
Emel Çağlar, Haluk Çalışır

Tüberküloz dışı mikobakteri
enfeksiyonları

Philip C. Hopewell

Karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliğinde tüberküloz tedavisi
Müjgan Güler

Tüberkülozda moleküler testlerin
kullanımı

Orhan Kaya Köksalan

Bağışıklığın baskılanması ve tüberküloz
Zeki Kılıçaslan
PANEL
Göğüs Hastalıkları Perspektinden
Akciğer Nakli


Oturum Başkanları
Figen Gülen, Jim Lordon

Hasta seçimi ve zamanlaması
Gül Dabak

İnfeksiyon kontrol ve tedavisi
Özlem Özdemir Kumbasar

İmmunsupresif tedavi
Jim Lordan

Bronkoskopi
Levent Dalar
PANEL
Özel Hasta Gruplarında Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS)

Oturum Başkanları
Turan Acıcan, Oguz Köktürk

Hamilelerde OUAS
Selma Fırat Güven

Uykulu olmayan hastalarda OUAS
Turan Acıcan

Yaşlılarda ve kadınlarda OUAS
Atul Malthora
PANEL
Tütün Kontrolünde Kadın ve Gençlik

Oturum Başkanları
Elif Dağlı, Gülin Erkmen

Tütün kontrolü açısından cinsiyet
ve toplumsal cinsiyet

Türkan Günay

Tütün endüstrisi gençliği kazandı mı?
Çagla Uyanusta Küçük

Gelecekte ne yapalım?
Temmuz Gönç Savran
PANEL
Antiinamatuar İlaçlar ve Toplumda
Geliğen Pnömoni


Oturum Başkanları
Turgay Çelikel, Eyüp Sabri Uçan

İnhaler kortikosteroidler ve pnömoni riski
Abdullah Sayıner

ACE inhibitörleri, statinler ve pnömoni riski (The relationship between ACE inhibitors,
statins and pneumonia)

Mark Woodhead

Sistemik steroid kullanımı
Sait Karakurt
10:00 - 10:15 Kahve Molası
10:15 - 11:00 KONFERANS

Oturum Başkanları
Cebrail Şimsek, Mehmet Gencer

Mesleksel akciğer hastalıklarında
maluliyet

İbrahim Akkurt
KONFERANS

Oturum Başkanları
Adnan Sayar, Nurettin Karaoğlanoğlu

Türkiye' de akciğer nakli
programlarının kurulması

Bedreddin Yıldızeli
KONFERANS

Oturum Başkanları
Tansu Ulukavak Çiftçi, Ömer Özbudak

Kompleks uyku apne sendromu tanı ve tedavisi
Oğuz Köktürk
UZMANI İLE SÖYLEŞİ
Oturum Başkanları
Esra Uzaslan, Oguz Kılınç

Bukalemun öyküsü: Tütün endüstrisi
Nazmi Bilir
KONFERANS

Oturum Başkanları
Elif Sen, Arzu Balkan

Inhalasyon tedavisinde cihaz seçimi
Sinan Erginel
11:00 - 12:00 YUVARLAK MASA
IPF Tanı ve Tedavisinde Neler Değişiyor?

Oturum Başkanları
Fiisun Öner Eyüboğlu, Ahmet llvan

Haluk Türktaş
Özlem Özdemir Kumbasar
Göksel Kıter
KONFERANS

Oturum Başkanları
Ali Nihat Annakkaya, Tülin Çağatay

Akılcı ilaç kullanımı
Sezai Taşbakan

Yeni antibiyotikler ve solunum sistemi enfeksiyonları
Ebru Doyuk
YUVARLAK MASA
Ulusal Göğüs Hastalıkları İş Yükü ve Uzman Gücü Orantısı

Oturum Başkanları
Zeki Kılıçaslan, Eyüp Sabri Uçan

Sağlık bakanlığı göğüs hastalıkları'nda insan gücü planlaması: Mevcut durum
Sedat Altın

Sağlık bakanlığı insan gücü planlaması gerçekçi mi?
Levent Akyıldız
KONFERANS

Oturum Başkanları
Hasan Bayram, Bülent Çiftçi

Nanopartiküller
Anna Shvedova

Obstrüktif uyku apnesi ve kalp hastalığı
Yüksel Peker
PANEL
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Senkron Tümör ve Eş Zamanlı Pulmoner Metastazlara Multidisipliner Yaklaşım

Oturum Başkanları
İrfan Taştepe, Refik Ülkü

Senkron tümör-pulmoner metastaz ayrımına patolog bakışı
Funda Demirağ

Senkron tümör-pulmoner metastaz ayrımına klinisyen bakışı
Ufuk Yılmaz

Senkron tümör-pulmoner metastazda cerrahi yaklaşım
Cengiz Gebitekin
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:00 SANOVEL UYDU SEMPOZYUM
KOAH Tedavisinde Yeni Bir NEFES
Abdullah Sayıner, Nurhayat Yıldırım
BAYER UYDU SEMPOZYUM
Mevcut Antikoagülanlarla Tedavide Yaşanan Sorunlar ve İlk Tek İlaçla Tedavi Yaklaşımı

Moderatör
Gül Öngen

Konuşmacılar
Gülfer Okumuş
İ.Kıvılcım Oğuzülgen
     
14:00 - 15:15 Bildiri Oturumları
15:15 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 17:00 PANEL
Pulmoner Vaskülitler

Oturum Başkanları
Füsun Topçu, Güngör Çamsarı

Wegener granülomatozu
Sevil Kamalı

Mikroskopik polianjiitis
Hatice Türker

Churg-strauss sendromu
Füsun Topçu

Behçet sendromu
Oguz Uzun
PANEL
Plevral Efüzyon Ayırıcı Tanısında Yeni Biyokimyasal ve İmmünolojik Parametreler

Oturum Başkanları
Orhan Çildağ, Ramazan Demir

Malign ve benign plevral efüzyon ayırımında yeni biyokimyasal ve immünolojik parametreler
Metin Özkan

Transuda-eksuda ayırımında yeni biyokimyasal ve immünolojik parametreler
Aslı Görek Dilektaşlı

Tüberküloz plörezi tanısında yeni biyokimyasal ve immünolojik parametreler
Gamze Kırkıl

Komplike ve komplike olmayan paıapnömonik efüzyonun ayırıcı tanısında yeni biyokimyasal ve immünolojik parametreler

Öner Dikensoy
PANEL
KOAH Dışı Solunum Hastalıklarında

Oturum Başkanları
Öznur Akkoca Yıldız, Sema Savcı

Astımda pulmoner rehabilitasyon
Pınar Ergün

İnterstisyel akciğer hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon
Meral Boşnak Güçlü

Pulmoner hipertansiyonda pulmoner rehabilitasyon
Sema Savcı

Nöromusküler hastalıklarda pulmoner rehabilitasyon
Deniz lnal lnce
PANEL
Astım Tedavisinde Yaşam Stilinin Yeri

Oturum Başkanları
Dilşad Mungan, Gül Karakaya

Beslenme ve spor
Gül Karakaya

Stres, ev/iş ortamı, entelektüel durum
Füsun Kalpaklıoğlu

Asthma education myths and milestones
Narayan Mishra
PANEL
Mezotelyoma Patogenezi Tanı ve Tedavisindeki Gelişmeler

Oturum Başkanları
Abdurrahman Şenyiğit, Bahar Kurt

Patogenezde nanotüplerin rolü
Salih Emri

Tanıda elektronik burun
Öner Dikensoy

Gen tedavisi
Mustafa Kürşat Özvaran

İmmünoterapi
Abdurrahman Şenyiğit
17:00 - 18:00 BİLGİ GÜNCELLEME

Oturum Başkanları
Mehmet Hamdi Muz
Benan Müsellim


Sarkoidoz tanı ve tedavisinde
güncel yaklasımlar

Özlem Özdemir Kumbasar
OLGU SUNUMU
Olgularla Akciger Enfeksiyonları

Oturum Başkanları
Ayten Filiz, Ebru Ünsal Yıkılmazoglu

Bakteriyel
Aysın Sakar

Fungal
Sezai Tasbakan

Mikobakteriyel
Haluk Çalısır

Viral
Armagan Hazar
YUVARLAK MASA
Uzmanlık Tezlerine Asistan ve Ögretim Üyesi Bakısı ve Beklentiler

Oturum Başkanları
Hayati Bilgiç, Barıs Çil

Asistanın teze bakısı ve ögretim üyesinden beklentileri
Canan Karaman

Ögretim üyesinin teze bakısı ve asistandan beklentileri
Hasan Yüksel

Uzmanlık tezinin bir uzman için önemi nedir ve alanımızda tezlerin bilime katkısı: yayın olan tezlerin oranı ve impact faktörleri (Türkiye geneli için degerlendirme)

Özge Yılmaz
OLGU SUNUMU
Yogun Bakım Olgu Sunuları

Oturum Başkanları
Sait Karakurt, Bünyamin Sertogullarından

Solunum yetmezligi
M. Emin Akkoyunlu

Zor weaning
Gökay Güngör

Agır pnömoni ve ARDS
Müge Aydogdu
OLGU SUNUMU
Klinik, Patolojik, Radyolojik Olgu Sunumları

Oturum Başkanları
Fazilet Karakoç, Figen Gülen

Saniye Girit
Ela Erdem
Sedat Öktem
Mehmet Köse
Arif Kut