Duyuru İçin Tıklayınız

KURSLAR / 3 Nisan 2013

 • AKCİĞER NAKLİ ÇALIŞMA GRUBU
  KURS: AKCİĞER NAKLİNDE POSTOPERATİF ERKEN DÖNEM:İZLEM VE KOMPLİKASYONLAR

  AKCİĞER NAKLİ ÇALIŞMA GRUBU
  KURS: AKCİĞER NAKLİNDE
  POSTOPERATİF ERKEN DÖNEM:İZLEM VE KOMPLİKASYONLAR 
  Oturum Başkanı: Adalet Demir, Gül Dabak
  08:00-08:15 Gene Açılış Konuşması Gül Dabak
  08:15-09:00 Yoğun Bakımda Monitorizasyon ve Hasta Bakımı Nilgün Ulukol 
  09:00-09:45 Akciğer Naklinde Mekanik Ventilasyon Uygulamaları Emel Eryüksel
  09:45-10:30 Primer Graft Disfonksiyonu: Tanım,Ayırıcı Tanı ve Tedavi Stephan Clark
  10:30-10:45 KAHVE ARASI
  10:45-11:30 İnfeksiyon Profilaksisi ve İnfeksiyöz Komplikasyonlar Derya Cenger
  11:30-12:15 Akciğer Naklinde İmmunsupresif Tedavi Protokolleri Gül Dabak
  12:15-12:45 Tartışma  
  12:45-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  13:30-14:30 Cerrahi Komplikasyonlar İlhan İnci
  14:30-15:30 KAHVE ARASI
  15:30-16:30 Olgu Örnekleri Alper Toker
  İlhan İnci
  Erdal Taşçı
  Nur Dilek Bakan
 • DENEYSEL ARAŞTIRMALAR ÇALIŞMA GRUBU
  KURS: ARAŞTIRMA PROJESİ YAZMA VE TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ

  DENEYSEL ARAŞTIRMALAR ÇALIŞMA GRUBU
  KURS: ARAŞTIRMA PROJESİ YAZMA VE TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ

  Oturum Başkanı: Hasan Bayram, Müjdat Balkan
  08:30-09:00 Araştırma Sorusu ve Hipotez Oluşturma Öner Dikensoy
  09:00-09:30 Çalışma Dizaynları ve Kullanım Alanları Özge Yılmaz
  09:30-10:00 Örnek Seçimi: Çalışmaya Alınma ve Dışlanma Kriterleri Ayşe Bilge Öztürk
  10:00-10:30 KAHVE ARASI
  10:30-11:00 Değişkenler ve Ölçümler: Tanımlama Canan Karaman
  11:00-11:30 Örnek Büyüklüğü Hesaplanması Ahmet Demir
  11:30-12:00 İstatistiksel Yöntemler: Temel İstatistik Seval Kul
  12:00-12:30 İstatistik Sonuçlarının Yorumu: p Değeri ve Güven Aralığı Nedir? Seval Kul
  12:30-13:00 Projenin Limitasyonları ve Öneminin Belirlenmesi Figen Deveci
  13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
  14:00-15:00 PRATİK
  15:00-15:30 KAHVE ARASI
  15:30-16:30 PRATİK
  16:30-17:00 Sunumlar
 • TANI YÖNTEMLERİ ÇALIŞMA GRUBU
  KURS:
  GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ

  TANI YÖNTEMLERİ ÇALIŞMA GRUBU
  KURS: GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ

  Oturum Başkanı: Muzaffer Metintaş, Erdoğan Çetinkaya
  08:30-09:30 Transbronşiyal İğne Aspirasyonu Ömer Özbudak
  09:30-10:30 Endobronşiyal Ultrasonografi Aydın Yılmaz
  10:30-11:00 KAHVE ARASI
  11:00-12:00 Havayolu Stentleri Akif Özgül
  12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
  13:00-14:00 Amfizemde Bronkoskopik Hacim Azaltıcı Tedaviler Erdoğan Çetinkaya
  14.00-15.00 Medikal Torakoskopi Muzaffer Metintaş
 • GÖĞÜS CERRAHİSİ ÇALIŞMA GRUBU
  KURS:
  GÖĞÜS CERRAHİSİNDE ZOR OLGULARA YAKLAŞIM

  GÖĞÜS CERRAHİSİ ÇALIŞMA GRUBU
  KURS: GÖĞÜS CERRAHİSİNDE ZOR OLGULARA YAKLAŞIM

  Oturum Başkanı: Mustafa Yüksel, Salih Topçu
  09:00-09:45 Olgu 1 İrfan Taştepe
  09:45-10:30 Olgu 2 Alper Okur
  10:30-11:00 KAHVE ARASI
  11:00-11:45 Olgu 3 Salih Topçu
  11:45-12:30 Olgu 4 Bedrettin Yıldızeli
  12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  13:30-14:15 Olgu 5 Ayten Kayı Cangır
  14:15-15:00 Olgu 6 Altan Kır
  15:00-15:30 KAHVE ARASI
  15:30-16:15 Olgu 7 Reha Çelik
  16:15-17:00 Olgu 8 Erkmen Gülhan
 • SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA GRUBU
  KURS:
  İLERİ NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON

  SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA GRUBU
  KURS:
   İLERİ  NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON
  Oturum Başkanları:  Turgay Çelikel, Zuhal Karakurt
  09:00-09:45 Solunum Yetmezliği ve NİV Uygulama Yeri Turgay Çelikel
  09:45-10:35 Kullanılan Cihazlar, Modlar Sait Karakurt
  10:35-11:00 KAHVE ARASI
  11:00-11:45 Hasta Ventilatör Uyumsuzluğu Zuhal Karakurt
  11:45-12:30 Maske, Nemlendirici, Devreler Müge Aydoğdu
  12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  13:30-14:0 Pnömonide NİV Gül Gürsel
  14:00-14:30 KOAH'ta NİV Feza Bacakoğlu
  14:30-15:00 Toraks Deformitiesi/Kas Hastasında NİV Begüm Ersava
  15:00-15:30 KAHVE ARASI
  15:30-16:00 Weaning Metodu Olarak NİV Cenk Kıraklı
  16:00-16:30 NİV Başarısızlık Kriterleri Ezgi Özyılmaz
  16:30-17:00 Terminal Hastada NİV Emin Akkoyunlu
  17:00-17:30 Evde NİV Nalan Adıgüzel
 • UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA GRUBU
  KURS:
  UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI (TANIDAN TEDAVİYE)

  UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA GRUBU
  KURS:
   UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI (TANIDAN TEDAVİYE)
  Oturum Başkanları:  Önder Öztürk, Hüseyin Lakadamyalı   
  09:00-09:20 Giriş konuşması (Tarihçe, sınıflandırma, kursun amacı ve uyku eğitiminin özellikleri) Çağlar Çuhadaroğlu
  09:20-09:40 OSAS (Tanım, Fizyopatoloji) Sebahat Genç
  09:40-10:00 OSAS (Klinik, Sonuçlar) Hüseyin Lakadamyalı
  10:00-10:20 Uyku İlişkili Hipoventilasyon/Hipoksemi Sendromları Mehmet Ali Habeşoğlu
  10:20-11:00 KAHVE ARASI
  11:00-11:20 Santral Uyku Apne Sendromu (Primer, Cheyne Stokes Solunumu ve Kompleks UAS) Neşe Dursunoğlu
  11:20-11:40 PSG (Tanımı ve Endikasyonları) Hüseyin Lakadamyalı
  11:40-12:00 Hasta Hazırlanması ve Kayıt Protokolleri Önder Öztürk
  12:00-12:20 Uyku Skorlaması Ahmet Ursavaş
  12:20-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  Oturum Başkanları: Özen Kaçmaz Başoğlu, Handan İnönü
  13:30-13:50 Solunum Skorlaması Özen Kaçmaz Başoğlu
  13:50-14:10 Rapor Hazırlama ve Raporların Değerlendirilmesi Çağlar Çuhadaroğlu
  14:10-14:30 Genel Önlemler, Medikal Tedavi Banu Gülbay
  14:30-15:00 KAHVE ARASI
  15:00-15:20 PAP Tedavisi Hikmet Fırat
  15:20-15:40 PAP Titrasyonu Handan İnönü
  15:40-16:00 Ağız İçi Aperey Tedavisi Duygu Özol
  16:00-16:20 Cerrahi Tedavi Meral Uyar
 • PEDİATRİK AKCİĞER HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU
  KURS:
  SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINDA FİZYOPATOLOJİ, TEDAVİ VE YENİLİKLER

  PEDİATRİK AKCİĞER HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU
  KURS: SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINDA FİZYOPATOLOJİ, TEDAVİ VE YENİLİKLER 

  Oturum Başkanı: Gülbin Karakoç, Ayten Pamukçu
  09:00-09:45 Akciğer Fizyolojisi Sadi Kurdak
  09:45-10:15 Astım-Fizyopatoloji Arzu Bakırtaş
  10:15-10:45 Astım-Tedavi ve Yenilikler Nermin Güler
  10:45-11:15 KAHVE ARASI
  11:15-11:45 Bronkopulmoner Displazi - Fizyopatoloji  Nazan Çobanoğlu
  11:45-12:15 Bronkopulmoner Displazi - Tedavi ve Yenilikler Nevin Uzuner
  12:15-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
  13:00-13:30 Obstrüktif Uyku Apnesi - Fizyopatoloji Sevgi Pekcan
  13:30-14:00 Obstrüktif Uyku Apnesi - Tedavi ve Yenilikler Ayşe Tana Aslan
  14:00-14:30 Kronik Solunum Yetmezliği - Fizyopatoloji Sedat Öktem
  14:30-15:00 Kronik Solunum Yetmezliği - Tedavi ve Yenilikler Erkan Çakır
  15:00-15:15 KAHVE ARASI
  15:15-15:45 Primer Siliyer Diskinezi - Fizyopatoloji Ebru Yalçın
  15:45-16:15 Primer Siliyer Diskinezi - Tedavi ve Yenilikler Ayşen Bingöl
 • KLİNİK SORUNLAR ÇALIŞMA GRUBU
  KURS:
  PULMONER TROMBOEMBOLİZİMDE GÜNCEL GELİŞMELER, SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

  KLİNİK SORUNLAR ÇALIŞMA GRUBU
  KURS: PULMONER TROMBOEMBOLİZİMDE GÜNCEL GELİŞMELER, SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

  Oturum Başkanı: Orhan Arseven, Gül Öngen
  09:00-09:20 Epidemiyolojik Risk Faktörleri ve Patogenez Oğuz Uzun
  09:20-09:50 Tanı Savaş Özsu
  09:50-10:20 Prognostik Değerlendirme,  Tanı  ve Tedavi Stratejileri Orhan Arseven
  10:20-10:40 KAHVE ARASI
  10:40-11:20 Primer Antikoagülan Tedavi, Nüks, Sekonder Proflaksi ve Yeni Antikoagülanlar  Kıvılcım Öğızülgen
  11:20-11:40 Submasif ve Masif Olgularda Trombolitik Tedavi Numan Ekim
  11:40-12:00 Tedavi Komplikasyonlarının Yönetimi Gülfer Okumuş
  12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
  13:00-13:30 Özel Durumlarda VTE Tedavisi (Gebelik ve Herediter Faktör Taşıyıcılığı) Levent Tabak
  13:30-13:50 KTEPH ve Tedavisi Gökhan Çelik
  13:50-14:20 Vena Kava İnferior Filtreleri,Embolektomi, Endarterektomi Bedrettin Yıldızeli
  14:20-14:35 KAHVE ARASI
  14:35-15:05 Primer Profilaksi Gül Öngen
  15:05-15:30 Venöz Tromboembolizm Dışındaki Akciğer Emboli Nedenleri ve Tedavisi Esin Tuncay
  15:30-16:00 Tartışma  
 • ÇEVRESEL VE MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU
  KURS:
  İŞYERİNDE SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ

  ÇEVRESEL VE MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU
  KURS: İŞYERİNDE SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ

  Oturum Başkanı: Peri Arbak, Figen Atalay
  09:00-09:30 İşyerinde Solunum Fonksiyon İzlemi Gerekliliğine Karar Vermek Metin Akgün
  09:30-10:10 İşyerinde Solunum Fonksiyon Laboratuarının Özellikleri ve Uygulayıcıların Eğitimi Peri Arbak
  10:10-10:40 Pratik- Akım-Volüm Eğrilerinden Doğru Yanlış Manevra Yorumunu Yapmak Peri Arbak
  Teknisyen Halil İbrahim Açıkgöz
  10:40-11:00 KAHVE ARASI
  11:00-11:30 PEF Metre Uygulaması ve Yorumlanması İpek Özmen
  11:30-12:00 Pratik-PEF Metre Grafiği Çizme ve Yorumlama (OASYS, Excell)  
  12:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
  14:00-14:30 Uzun Dönemli Solunum Fonksiyonları Takibi Figen Atalay
  14:30-15:00 Pratik-6 Dakika Yürüme Testi Pratik Uygulama Örneği  
 • TÜBERKÜLOZ ÇALIŞMA GRUBU
  KURS:
  TÜBERKÜLOZDA KONTROL, KORUYUCU TEDAVİ VE YENİLİKLER

  TÜBERKÜLOZ ÇALIŞMA GRUBU
  KURS:
   TÜBERKÜLOZDA KONTROL, KORUYUCU TEDAVİ VE YENİLİKLER
  Oturum Başkanları:  Şeref Özkara, Seher Musaonbaşıoğlu   
  09.00-09.20 Dünya’da ve Türkiye’de TB Kontrol Uygulamaları ve Bunların etkileri Şeref Özkara
  09.20-09.40 ‘ISTC, International Standards and TB Care (Basis for ISTC and it's Impact)’ Philip C. Hopewell
  09.40-10.00 Hedefleriyle DGTS ile Stop TB Stratejisi ve 2015 Sonrası Yeni Hedefler Ne Olmalıdır? Serir Özkan
  10.00-10.30 Tartışma  
  10.30-11.00 KAHVE ARASI
  11.00-11.20 Interferon Gama Releasing Assays for Latent TB Infection Diagnosis. (Latent TB Enfeksiyon Tanısında İGST’leri) Juzar Ali
  11.20-11.40 Koruyucu Tedavi Endikasyonları ve Sorunlar Suha Özkan
  11.40-12.00 TNF Alfa İnhibitör Kullanımı, Organ Transplantasyonu ve Diğer Bağışıklık Baskılanması Durumlarında Koruyucu Tedavi Füsun Öner Eyüboğlu
  12.00-12.20 İstanbul'da Akciğer Tüberkülozlu Hastaların Temaslılarında Koruyucu Tedavinin Etkinliği (2005-2009) (Araştırma Sunumu) Bektaş Kısa
  12.20-12.30 Tartışma  
  12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
  13.30-14.00 Bir Sağlık Kurumunda Enfeksiyon Kontrolü Planı Nasıl Hazırlanır?   Filiz D. Ağca
  14.00-14.15 Tartışma  
  14.15-14.35 Tanıda Yenilikler (Flöresan Mikroskopi, TB Tanısında Moleküler Yöntemlerin Kullanımı, İlaç Duyarlılık Testinde Moleküler Yöntemleri Kullanımı)
  Laboratuvar Görüşüyle Sunum
  Nurhan Albayrak
  14.35-14.50 Klinisyen Görüşü, Yeni “Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi” Yaklaşımı Tülin Sevim
  14.50-15.00 Tartışma  
  15.00-15.30 KAHVE ARASI
  15.30-15.50 Yeni Aşılar, Yeni İlaçlar Hayati Bilgiç
  15.50-16.10 TB Eliminasyonu Gerçekleşebilir mi? Zeki Kılıçaslan
  16.10-16.30 Genel Tartışma  
 • TANI YÖNTEMLERİ ÇALIŞMA GRUBU
  KURS:
  TORAKS TOMOGRAFİSİ İLE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  TANI YÖNTEMLERİ ÇALIŞMA GRUBU
  KURS:
  TORAKS TOMOGRAFİSİ İLE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Oturum Başkanı: Hüdaver Alper, Çetin Atasoy
  8.30-9.00 BT'de tanısal bulgu ve işaretler Nefise Çağla Tarhan
  9.00-9.30 Buzlu cam ve konsolidasyon görünümü Çetin Atasoy
  9.30-10.00 Hiler patolojiler Figen Demirkazık
  10:00-10:30 KAHVE ARASI
  10.30-11.00 Atelektazi Nevzat Karabulut
  11.00-11.30 Bronşektazi Mustafa Taşar
  11:30-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
  13.00-13.40 Akciğer nodülleri Hüdaver Alper
  13.40-14.20 Pulmoner vasküler vastalıklar Uğur Bozlar
  14:20-14:50 KAHVE ARASI
  14.50-15.30 Plevra hastalıkları Recep Savaş
  15.30-16.10 İdiyopatik interstisyel pnömoniler Canan Akman
 • TANI YÖNTEMLERİ ÇALIŞMA GRUBU
  KURS:
  SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ

  TANI YÖNTEMLERİ ÇALIŞMA GRUBU
  KURS: SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ

  Oturum Başkanı: Gaye Ulubay, Metin Özkan
  08:30-09:00 Laboratuvar Standartları Sevinç Sarınç Ulaşlı
  09:00-09:30 Spirometrik Ölçüm; Kabul Edilebilirlik, Tekrar Edilebilirlik, Sonlandırma Kriterleri, Derin İnspirasyonun Önemi, Ölçüm Nasıl Yapılmalı ve Neler Ölçülür? Gaye Ulubay
  09:30-10:00 Spirometrik Akım Ölçümü, Akım-Volüm Halkası ve Obstrüktif Hasta Örnekleri Funda Coşkun
  10:00-10:30 KAHVE ARASI
  10:30-11:00 Reversibilite, Provokasyon Testleri Yavuz S. Demirel
  11:00-11:30 Restriktif Akciger Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve Hasta Örnekleri Levent Tabak
  11:30-12:00 SFT Pratiği
  Spirometri- pratik
  Akciğer Volümleri Ölçümü-pratik
  Difüzyon Kapasitesi Ölçümü-pratik
    Teknisyen Melahat Uygun
  12:00-12:30
  12:30-13:00
  13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
  14:00-14:30 Gaz Arınma ve Gaz Dilüsyon Metodları ile Volüm Ölçümü Sema Umut
  14:30-15:00 Pletismoğrafta V, V*, Pağız Ölçümleri ve Volüm Ölçümleri Elif Şen
  15:00-15:30 KAHVE ARASI
  15:30-16:00 Difüzyonun Önemi; Ölçüm Metodu ve Klinik Değerlendirilmesi Füsun Öner Eyüboğlu
  16:00-16:30 Küçük Hava Yolu Hastalığı Ölçümleri Bilun Gemicioğlu
  16:30-17:00 Örneklerle SFT Değerlendirme Gaye Ulubay
 • TÜTÜN KONTROLÜ ÇALIŞMA GRUBU
  KURS:
  SİGARA BIRAKMA GİRİŞİMİ

  TÜTÜN KONTROLÜ ÇALIŞMA GRUBU
  KURS: SİGARA BIRAKMA GİRİŞİMİ

  Oturum Başkanı: Cengiz Özge, Çağla Uyanusta Küçük
  08:30-09:00 Açılış / Beklenti Cengiz Özge
  09:00-09:45 Tütün kontrolü Osman Elbek
  09:45-10:00 KAHVE ARASI
  10:00-10:45 Tütün Bağımlılığının Nörobiyolojik ve Bilişsel Boyutları Zeynep Aytemur
  10:45-11:30 Hangi Evrede, Hangi Müdahale (5A ve 5R)  Funda Öztuna
  11:30-12:00 Poliklinikte Hastaya Yaklaşım Cengiz Özge
  12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  13:30-14:15 Farmakolojik Tedavi Esra Uzaslan
  14:15-15:00 KAHVE ARASI
  15:00-15:30 Davranışsal Yaklaşım Oğuz Kılınç
  15:30-16:15 Küçük Grup Çalışması: (Evrelere Uygun Müdahale Becerisi) Oğuz Kılınç
  16:15-17:00 Küçük Grup Çalışması: (Farmakolojik Tedavi) Funda Öztuna
 • SAĞLIK POLİTİKALARI ÇALIŞMA GRUBU
  KURS:
  SAĞLIK HUKUKU

  SAĞLIK POLİTİKALARI ÇALIŞMA GRUBU
  KURS: SAĞLIK HUKUKU

  Oturum Başkanı: Şule Akçay, Öner Balbay
  08:00-09:00 İnsan Hakkı ve Sağlık Şebnem Korur Fincancı
  09:00-09:30 Tıp Hukukunun Temel Kavramları ve Aydınlatılmış Onam Veli Özer Özbek
  09:30-10:00 Hekimlerin Ceza Hukuku Sorumluluğu ve ÖzellikleMalpraktisten Kaynaklanan Ceza Hukuku Sorumluluğu Veli Özer Özbek
  10:00-10:30 Sağlık Bakanlığının Düzenleyici Rolünün Hekimlerin Sorumluluğuna İlişkin Etkileri Halil Şen
  10:30-11:00 KAHVE ARASI
  11:00-13:00 SORU-CEVAP Tüm konuşmacılar ve katılımcılar
  13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
  14:00-14:30 Malpraktis Kavramına Adli Tıbbi Bakış, Acil Olguya Yaklaşım Bora Büken
  Erhan Büken
  14:30-15:00 Malpraktis Dava Örnekleri Ziynet Özçelik
  15:00-15:30 Sabim Uygulaması Haluk Çalışır
  15:30-16:00 KAHVE ARASI
  16:00-17:30 SORU-CEVAP Tüm konuşmacılar ve katılımcılar
 • PULMONER REHABİLİTASYON VE KRONİK BAKIM ÇALIŞMA GRUBU
  KURS:
  PULMONER REHABİLİTASYONUN TEMELLERİ

  PULMONER REHABİLİTASYON VE KRONİK BAKIM ÇALIŞMA GRUBU
  KURS: PULMONER REHABİLİTASYONUN TEMELLERİ

  Oturum Başkanı: Öznur Yıldız, Deniz İnal İnce
  09:00-09:15 Açılış  
  09:15-09:45 Kronik solunum Hastalıklarında Egzersiz ve Egzersiz Testlerinin Dayandığı Fizyolojik ve Patofizyolojik Mekanizmalar Ali Haydar Demirel
  09:45-10:15 Egzersiz Kapasitesinin Değerlendirilmesi Öznur Yıldız
  10:15-10:45 Pulmoner Rehabilitasyonda Kas Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Melda Sağlam
  10:45-11:15 KAHVE ARASI
  11:15-11:45 Günlük Yaşam Aktiviteleri Performansının Değerlendirilmesi  Van Remoortel
  11:45-12:15 Dispne ve Yorgunluk Algısının Değerlendirilmesi Naciye Vardar Yağlı
  12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  13:30-14:00 Pulmoner Rehabilitasyonda Dayanıklılık Eğitimi Sema Savcı
  14:00-14:30 Pulmoner Rehabilitasyonda Kuvvet Eğitimi Deniz İnal İnce
  14:30-15:00 Solunum Sorunlu Olgularda Vücut Kompozisyonunun Değerlendirilmesi, Nutrisyonel Destek Tedavi Pınar Ergün
  15:00-15:30 Solunum Sorunlu Hastada Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Sevgi Özalevli
  15:30-16:00 KAHVE ARASI
  16:00-16:30 Solunum Sorunlu Olgularda Psikososyal Durum Hakan Kumbasar
  16:30-17:00 Pulmoner Rehabilitasyonda Hasta Merkezli Etkinlik Değerlendirilmesi Dicle Kaymaz
 • ASTIM ALERJİ ÇALIŞMA GRUBU
  KURS:
  KRONİK ÖKSÜRÜK (TEMEL MEKANİZMALAR VE KLİNİK YAKLAŞIM)

  ASTIM ALERJİ ÇALIŞMA GRUBU
  KURS: KRONİK ÖKSÜRÜK (TEMEL MEKANİZMALAR VE KLİNİK YAKLAŞIM)

  Oturum Başkanı: Münevver Erdinç, İ. Kıvılcım Oğuzülgen
  09:00-09:45 Kronik Öksürük Tanımı, Epidemiyolojisi ve Temel Patofizyolojik Mekanizmalar Münevver Erdinç
  09:45-10:15 Olgu 1 Dane Ediger
  10:15-10:45 Olgu 2 Necla Songür
  10:45-11:15 KAHVE ARASI
  11:15-11:45 Olgu 3 Serhat Bor
  11:45-12:15 Olgu 4 Gülfem Çelik
  12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  13:30-14:00 Olgu 5 İ. Kıvılcım Oğuzülgen
  14:00-14:30 Olgu 6 Serhat Çelikel
  14:30-15:00 KAHVE ARASI
  15:00-15:45 Çocuklarda sık rastlanan kronik öksürük nedenleri Nihat Sapan
  15:45-16:30 Öksüren erişkin hastaya pratik yaklaşım (tanısal algoritma ve tedavi) Ferda Erkekol